Foto: V. Dobrovolná

Na spádové děti bude naše škola v příštím roce připravena

V pátek 11. prosinci se na radnici uskutečnilo pracovní jednání na téma kapacita ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí. Byla přijata krátkodobá opatření k přijetí všech spádových dětí do této základní školy. 

Očekává se zájem občanů o zhruba 4 třídy spádových dětí. Tento zájem bude pokryt kapacitou školy následovně:

  • Dvě třídy uvolní odcházející žáci současných devátých ročníků

  • Do rekonstruovaného prostoru v objektu Pernerova 29 bude přesunuta jedna přípravná třída z "Domečku", tj. ze stávající přístavby ZŠ Lyčkovo náměstí

    Tím se uvolní prostor v „Domečku“, kam bude umístěna jedna třída nových prvňáčků

  • Ve druhém křídle objektu ZŠ Lyčkovo náměstí bude provedena do konce letních prázdnin v roce 2016 půdní vestavba

    Do nové půdní vestavby se přesune část administrativy a zázemí školy, uvolněné prostory uvnitř objektu budou přestavěny na třídy pro výuku. Tato operace umožní vznik 3 dalších tříd prvňáčků.

Celkově by tedy mělo být v ZŠ  Lyčkovo náměstí k dispozici 6 tříd, což by mělo stačit na pokrytí očekávaného zájmu rodičů spádových dětí.

 „Souborem těchto opatření, podpořených i navýšením kapacity základní školy, o které bude rada městské části jednat ve středu 16. prosince, bychom měli s určitou rezervou docílit přijetí všech spádových dětí ve školním roce 2016/2017,“ informoval o výsledcích pracovního jednání místostarosta Matěj Fichtner.

Zároveň slibuje, že se brzy najde dlouhodobější řešení i pro další roky.

Tématu se budeme podrobněji věnovat v listopadovém Zpravodaji.